III. CLIENŢI

Clienții noștri sunt persoane juridice române (reprezentate de societăti comerciale ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor și a societăților mijlocii) și persoane fizice autorizate.

Societatea noastră asigură deplina confidențialitete a tuturor lucrărilor, confidențialitatea informațiilor comunicate de client sau obținute pentru un client, chiar și după încetarea raporturilor de colaborare. Confidențialitatea este garantată prin contract. Datorită acestui fapt, nu putem publica numele colaboratorilor cu care avem încheiate contracte.

Principalele domeniile de activitate ale clienților:

PRODUCȚIE

 • Producție film și spoturi publicitare
 • Producție suporturi și elemente accesorii pentru materiale de prezentare
 • Organizare de evenimente
 • Producție alimentară

COMERȚ EN-GROSS

 • Materiale de construcții
 • Comerț cu produse din cauciuc
 • Depozit farmaceutic

COMERȚ EN-DETAIL

 • Farmacii
 • Comerț non-alimentar
 • Comerț online alimentar și non-alimentar

PRESTĂRI SERVICII

 • Consultanță în afaceri
 • Servicii de furnizare de internet
 • Achiziții și livrări intracomunitare
 • Prestări servicii IT
 • Prezentare grafică pentru producție
 • Prestări servicii arhitectura
 • Marketing online

ORGANIZAȚII NON – PROFIT

 • Fundații

FONDURI NERAMBURSABILE

 • Proiecte finanțate prin programul POSDRU

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

 • Cabinete medicale
 • Servicii drept de autor

Datorita experienței acumulate suntem în măsură să abordăm toate domeniile de activitate.

Comments are closed.